2016. október 28., péntek

KÖTETBEMUTATÓ ZÁRTA AZ ÉVEZREDNYITÓ BESZÉLGETÉSEKET

A Nádasdy-vár házasságkötő termében mutatták be az Évez rednyitó beszélgetések ötödik kötetét. Ezzel végleg véget ért a Gróf István által vezetett másfél évtizedes múltra vissza - tekintő előadás-sorozat.

Az Évezrednyitó beszélge tések című közéleti, kulturális beszélgetések anyagából ké szült ötödik kötet bemutatóján Kondora István, Sárvár város polgármestere mondott köszön tőt. Ezt követően Ambrus Lajos, József Attila-díjas költő méltatta a kötetet és Gróf Istvánnal, a könyv és a rendezvénysorozat szerkesztőjével beszélgetett.
A kötet, amelyet a város önkormányzata adott ki, és a Sárvári Milleneum Alapítvány gondozott, az utóbbi években zajlott kilenc beszélgetés anyagát tartalmazza – mutatta be a kötetet Gróf István. Megerősít ve azt a döntést, hogy valóban véget ért a millennium évéhez kapcsolódva elindult sárvári évezrednyitó.
Ambrus Lajos szerint az elő adás-sorozat a nemzeti oldal önismeretéért és a konzerva tív-polgári gondolat bemu tatásáért is sokat tett. Sárvár fejlődése bizonyítja, hogy sikereket ez a világlátás ér el. A József Attila-díjas író úgy érzi, az elért eredményeken túl a gondolkodó közösségeknek is lesz még tennivalója a jövőt illetően.
A kötetbemutató a sorozat legutolsó állomása volt, az öt kötet azonban tovább őrzi a több mint másfél évtized alatt elhangzott beszélgetések anya gát, a sárvári rendszerváltás hangulatát.

szöveg: x.y., fotók: Grófné Dr. Kerekes Enikő
Megjelent a Sárvári Hírlap 29. évfolyamának 20. számában, 2016.10 28-án

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése