2001. augusztus 31., péntek

VÉGET ÉRT A MILLENNIUMI ÉV

SÁRVÁROTT 2000. SZEPTEMBER 16-ÁN LESZ A MILLENNIUMI NAP

Előző lapszámunkban hírt adtunk róla, hogy a képviselő-testület kinyilvánította a 2000. és a 2001. évek kapcsán, hogy kiemelt feladatának tekinti a magyar államiság, valamint kereszténységünk évfordulóinak, továbbá a III. évezred nyitányának méltó megünneplését. Ezeknek a teendőknek segítésére Millenniumi Testület hoztak létra a november 4-ei ülésen.
A testület- Gróf István alpolgármester elnökletével- azóta már meg is tartotta első összejövetelét. Az alakuló ülésen jövőformáló kérdésekről esett szó. Gróf István- többek között- beszélt a várható kiállításokról, zenei rendezvényekről és azok helyszíneiről. majd ebben a körben is bejelentette, hogy Sárvárott 2000. szeptember 16-án lesz a Millenniumi Nap, melyen a tervek szerint jelen lesz Nemeskürty István miniszteri biztos is. Ezt követően a közeljövőben megjelenő kiadványokról- a monográfiáról és az útikönyvről- folyt élénk eszmecsere. Hosszabb vitát váltott ki a tervezett Tinódi- szobor ügye is. A testület- a városban fellelhető, a költőt, a krónikást ábrázoló emlékek sokasága miatt inkább támogatta egy emlékpark kialakításának tervét, ahol helyi fafaragók helyezhetnék el munkáikat. Várhatóan gazdag lesz az egyházi ünnepek, megemlékezések sora is. Ezekről, s a további teendőkről egy decemberi újabb ülésen lesz szó.

megjelent a Sárvári Hírlap XI. évfolyamának 23. számában, 1999. december 3-án

* * *

TISZTELGÉS A KORONA ELŐTT

Egy budapesti kirándulással köszönte meg a képviselő-testület nevében Gróf István alpolgármester a Millenniumi Szervező testület tagjainak az elvégzett munkát.
Az érdekesnek ígérkező program a Nemzeti Múzeumban kezdődött, ahol az utazást vállaló testületi tagok a magyarság történetét az államalapítástól napjainkig feldolgozó kiállítást tekintettek meg. Majd következett az Országház, a Szent Korona előtti tisztelgés. A parlament épületében Németh Zsolt országgyűlési képviselő, vasvári polgármester volt a vendéglátónk, de találkoztunk, szót váltottunk más vasi képviselőkkel, többek között Kovács Ferenccel is. A kora-délutáni órákban betekintettünk a képviselők munkájába, érzékelhettük az egymást nem kímélő szócsatákat.... A parlamenti program az Országgyűlési Könyvtár megtekintésével zárult, ahol a sárvári csoport tagjait kedvesen fogadták, és megismerkedhettek a szakintézmény korszerű, az országgyűlési képviselőket is segítő szolgáltatásaival, illetve dokumentumbázisával.
-M-

megjelent a Sárvári Hírlap XIII. évfolyamának 12. számában, 2001. 06.15-én

* * *

VÉGET ÉRT A MILLENNIUMI ÉV

Az augusztus 20-i rendezvényekkel Sárvárott is méltóképp köszöntünk el a millenniumi évtől. A zárónapon emlékeztető táblát avatott a Városháza Kossuth tér felőli falán Gróf István alpolgármester. Az alábbiakban avató- köszöntő beszédét olvashatják.

Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves sárváriak!
"Vagyunk, akik voltunk és leszünk, akik vagyunk". Ez a sírfelirat Mikes kelemen zágoni emlékművén, Erdélyben. Világos megfogalmazás. A felirat elején és végén a "vagyunk", azaz a jelen- ez esetben bekeretezi a múltat és a jövőt. Az idézettel jelenkori felelősségünket akarom hangsúlyozni, hiszen egykor a ma eseményeiről, történéseiről, mint múltról fognak beszélni. Divat manapság elődeink tetteit magasztalni, jelképesen vállon veregetni őket, szerepüket kihangsúlyozni. És ez így is van rendjén. Kinyilatkoztatásaink, cselekedeteink felelőssége a jelenben van, mely kihat a jövőre is. Lám, a pont ma 9 éve, akkor igen csak felelőtlennek hitt Antall József-i kinyilvánítás, miszerint 15 millió magyar miniszterelnökének tartja magát, kiállta a próbát: még egy évtized sem kellett ahhoz, hogy a jelenlegi koalíciós kormány gondoskodjon a határon kívül rekedt nemzettársainkról a státusztörvény keretein belül. Minthogy az is a jelenlegiek felelőssége, hogy méltóképpen megemlékezzenek nemzeti ünnepeinkről, évfordulóinkról.
A Millecentenárium és a Millennium szűk öt év alatt próbára tette emlékezetünket, lelki életünket, érzelmeinket, közgondolkodásunkat és politikai magatartásunkat. 1996-ban, a Honfoglalás 1100. évfordulója, a millecentenáriumi ünnepek szinte észrevétlen múltak országszerte, így városunkban is. Úgy érzem, ezt a hibát most nem követtük el. Közjogi méltóságaink 2000. január 1-től 2001. augusztus 20-ig határozták meg a Magyar Millennium ünnepségsorozatának időtartamát. A mai nap ez lejár. Tavaly szeptemberben, mikor is városunk átvette a kormány által adományozott millenniumi zászlót, méltóképpen ünnepeltünk, millenniumi parkot, benne szobrot avattunk. A zászlóval kapcsolatban több cselekvést társítunk: először meg kell szerezni, ez tavaly megtörtént. meg kell tartani- ez is folyamatos-, és időnként a magasba kell emelni. Ez az emléktábla felavatása jelezze nekünk, sárváriaknak, hogy az emlékezés államalapításunk és egyházalapításunk 1000 éves évfordulóján befejeződött.
És hogy mi a Millennium üzenete? Bethlen Gábor erdélyi fejedelem lassan 400 éve elhangzott mondását idézem: " Úgy cselekedjünk,hogy megmaradjunk magyarokul, ősi nyelvünkben és hitünkben, gyermekeink félő tekintetében, a szülőföld iránti gondoskodásnál."
Ennél szebb intelem nem is fogalmazódhatott meg a hazáját szerető nemes embertől, hacsak gróf Széchenyi Istvántól nem, akinek az idézetét olvashatjuk most felavatandó emléktáblánkon: " nem lehet tisztességes emlékezés nélkül nemzetet építeni." megfogadjuk tanácsát. tisztességesen emlékezünk. Rá is. Széchenyire, a Hídemberre. mert híd volt ő a XVIII. század feudalizmusa, és a XX. század között. És a XXI. század elejének gazdaságfejlesztési programját is- róla nevezték el. Ő, amikor a felelősség és felelőtlenség közül az előbbit választotta, akkor ezt élete végéig vállalta. De önmagának rangot tulajdonított, mert egy nemes embernek abban az időben az volt a feladata, hogy példát mutasson. "Midőn magát nem tudá szeretni, ő megszeretette pusztuló faját"- zárom Arany János rá vonatkozó verssorával az emlékezést.
Hölgyeim és uraim, tisztelt sárváriak! legyen ez az emléktábla millenniumi emlékezéseinken túl főterünk megújulásának, megszépülésének első megnyilvánulása is.

Gróf István, alpolgármester

megjelent a Sárvári Hírlap XIII. évfolyamának 17. számában, 2001. 08.31-én