2009. augusztus 28., péntek

HÚSZÉVES AZ MDF HELYI SZERVEZETE

JUBILEUMI ÜNNEPSÉGET SZERVEZTEK A VÁRBAN

 Megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepelte január 23-án, pénteken a Magyar Demokrata Fórum sárvári Szervezete. A Nádasdy- vár házasságkötő termében tartott születésnapi ünnepségen az MDF elnökhelyettese, Hock Zoltán köszöntötte az emlékezőket.

A politikus röviden beszámolt a párt több évtizedes életéről, jelentősebb országos mozzanatairól. A visszaemlékezés után Horváth Róbert előadásában hallhattak a jelenlevők részleteket a rendszerváltás utáni első szabadon választott magyar kormány miniszterelnöke, Antall József beszédeiből, majd a Konkoly együttes énekelt és játszott el többségében Ady- verseket. Az ünnepi műsort követően a helyi szervezet elnöke, Gróf István is felelevenítette az elmúlt húsz év történéseit.
A sárvári szervezet 1989. január 6-án alakult meg. Az elmúlt két évtized alatt- mondta Gróf István- országgyűlési képviselőt, és 1998-2002 között alpolgármestert is adott az MDF, a képviselő-testületben pedig 2-3 fővel mindig képviselte a város polgárait. A sárvári szervezet taglétszáma a kezdeti időszakban volt a legtöbb, 37 fő. A tagok létszáma azóta 12 főre apadt, amelynek oka, hogy a tagok három hullámban léptek ki a pártból.
Az elnök szerint a város harmadik legnagyobb pártszervezetének Sárváron, a megyében és Magyarországon is nagy szerepe van. Mindenkori céljaik közé tartozik, hogy a határon túli magyarságot felkarolva, az Európai Unió tagjaként hazáját büszkén vállaló magyarok legyenek, akik tudnak gondoskodni magukról... azaz sok embernek legyen munkahelye,sokan dolgozzanak és fizessenek adót, amiből az ország tud működni.
A sárvári polgárok számos aláírásgyűjtés alkalmából találkoztak már az MDF tagjaival a Fő téren, vagy a Batthyány úton. Az iraki háború, a kórház privatizációja, a kettős magyar állampolgárság kérdése is ilyenek voltak, de a temesvári árvízkárosultak is szervezett ruhagyűjtést az MDF helyi szervezete. Gróf István szerint az emberek megszólításának ez a formája sokkal direktebb és hatásosabb, mint például a mostanában divatos karácsonyi forralt-bor- méréssel csalogatni az embereket...

T. Sz.
megjelent a Sárvári Hírlap XXI. évfolyamának 2. számában, 2009. január 30-án


HÚSZÉVES A SÁRVÁRI MDF

Jubileumi kiadványt jelentetett meg a helyi szervezet
"A sárvári MDF szervezet 20 éve" címmel jelent meg a közelmúltban egy kiadvány, mely az elmúlt két évtized történetét mutatja be. A kötet ugyan visszatekintő jellegű, de Gróf István megyei és helyi elnököt a kidavány bemutatásakor már a jövőről is kérdeztük.

"1989. január 06-án formálisan is megalakult a Magyar Demokrata Fórum Sárvári Szervezete. 13án tagtoborzó és program- meghatározó taggyűlést tartottunk. A meghívó aláírói Markó Péter és Kondora István voltak."- olvasható a kötet első lapjain. Ezekről az eseményekről, az MDF helyi szervezetének 20 évvel ezelőtti megalakulásáról idén január 23-án emlékeztek meg a várban.
-Ennek apropóján kaptam olyan visszajelzéseket, hogy több, mint egyórás beszámolómat, amelyben a két évtized eseményeit felelevenítettem, jó lenne archiválni, megőrizni az utókornak. Az 1988-89-es évek, a 90-es évek eleje volt a legmozgalmasabb, akkor szerepelt az MDF a városi értelmiség élén, vezette az ellenzéki mozgalmakat, tehát az volt a leghangsúlyosabb időszakunk és a legsikeresebb is, ez teszi ki a beszámoló legnagyobb részét- mondta el Gróf István. A kötet első felében ez a beszámoló olvasható, valamint a megyei napilap és a Sárvári hírlap korabeli számaiban megjelent cikkek is helyet kaptak a kiadványban, mely három függeléket is tartalmaz, és fotók is illusztrálják. Gróf István a szervezet történetét felelevenítve, szólt az elnökökről, Markó Péter, majd Széll László töltötte be ezt a szerepet, 1993 óta pedig ó maga a sárvári elnök, meghatározó tagokként beszélt Czupy György egykori alelnökről, illetve Bertha András jelenlegi alelnökről. Az első országgyűlési képviselője a 4. számú választókerületnek dr. Gömbös Ferenc jánosházi fogorvos volt, aki többek között a sárvári szervezet segítségével lehetett az első szabadon választott parlament tagja. Az MDF sárvári szervezetének életében meghatározó eseményt jelentett, amikor dr. Boross Péter miniszterelnök politikai nagygyűlést tartott a vár udvarán. Az MDF helyi kezdeményezései közül pedig a legjelentősebbnek Gróf István a kisposták bezárása ellen szervezett- igaz, sikertelen- aláírásgyűjtést említi, hisz a kistérség valamennyi polgármestere melléjük állt.
Az elnök nem csak visszatekintett az elmúlt két évtizedre, de a követendő politika irányvonaláról is szólt.- Mi, sárvári MDF-esek is a jobbközép, konzervatív politizálás hívei vagyunk mindnyájan, ebben az irányban szeretnénk tovább haladni. Bízunk abban, hogy kisebb- nagyobb viharok után a szekér a normális, és az eddig megszokott irányban megy tovább. A sárváriak ismernek bennünket, és tudják, hogy kiállunk a konzervatív értékrend mellett- hangsúlyozta Gróf István.
"A sárvári MDF szervezet 20 éve" c. kiadványa Papp Lajos Alapítvány támogatásával jelent meg 200 példányban. A kötetet forgatva megelevenedik Sárvár rendszerváltozás utáni történetének egy szelete.

-FR-
megjelent a Sárvári hírlap XXI. évfolyamának 16. számában, 2009. augusztus 28-án