1998. december 18., péntek

"MAGÁNÜGYEITEKET FELEDVE, FOGLALKOZZATOK KÖZÜGYEITEKKEL"- BESZÉLGETÉS GRÓF ISTVÁN ALPOLGÁRMESTERREL

Sárvár Város Önkormányzatának képviselő- testülete Gróf Istvánt választotta alpolgármesterré, aki ezt a feladatot főállású munkakörben látja el 1999. január 1-től. Az alábbi beszélgetés ebből az alkalomból készült, s - szándékaink szerint- egy olyan portrét kívánunk felvázolni, amelyben az emberi arc, emberi érzések, attitűdök kerülnek előtérbe.

-Arra kérem, mutatkozzon be úgy a Sárvári Hírlap olvasóinak, hogy mindazt mondja el magáról, amit fontosnak tart.
-49 éves vagyok, nős, egy gyermek édesapja. Budapesten születtem, s iskolai éveimet is ott végeztem. Szüleim révén azonban a gyökereim Nagyszalontára, illetve Debrecenbe nyúlnak vissza. Református családból származom. A budapesti évek személyiségem kialakításában döntőek, s pozitívak voltak. Az un. "nagy generáció" nyüzsgő, pezsgő világában egy újfajta életszemlélet, életérzés volt a domináns, amiben benne vannak a filmklubok, az alkuló beat-zene élményei, s mindazok a művészeti és társadalmi hatások, melyeknek kétségkívül politikai vetülete is volt. Én úgy érzem- ennyi idő eltelte után is-, hogy ezáltal több lettem. Az egyetem elvégzése után feleségemmel együtt- aki tősgyökeres sárvári- előbb Szelestén, majd Sárváron dolgoztunk. Ennek 25 éve immár. Agráregyetemet végeztem, s agronómusként dolgoztam a Szelestei Tsz-ben és a Sárvári Állami Gazdaságban, majd egy a kaposvári egyetem által szponzorált szaktanácsadó cégnél. 1994. március 1-től lettem vezető falugazdász, azóta is ezt végzem.
- Hogyan került közel a politikához?
- Mindig is forradalmi hevületű ember voltam. mint már említettem, a '60-as, '70-es években a diáklázadások már Budapesten megérintettek. Ezt tekintem az első forradalmi befolyásnak, a második pedig a keszthelyi egyetemen ért, amikor is a néptánc és népi kultúrának köszönhetően magyarságtudatom került egy új, pozitív hatás alá. A harmadik "forradalmam" a szakmámban ért a '70-es évek végén, a '80-as évek elején, amikor a kolhoz típusú mezőgazdaság egy nyugati technológiájú és felszereltségű intenzív átalakuláson ment keresztül. Ezért a korszakért is szívvel- lélekkel lelkesedtem, s ez szinte törvényszerűen vezetett el a 10 évvel ezelőtti történésekhez, amikor az ellenzéki pártok megalakulhattak.
1988 októberétől az MDF tagja vagyok. Akkor még semmi sem volt egyértelmű, csak az a törekvés, hogy az egypárt-szerű diktatúrát le kell váltani. Amatőr politizálással indult, sokáig szürke eminenciás voltam, s 1994-re datálható az az elhatározásom, hogy aktív szerepet is vállalok. Ekkor kerültem a Vas Megyei Közgyűlésbe. Itt megtanultam az aktív politizálást, s elsajátítottam azokat az ismereteket, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az ember közszereplést tudjon vállalni. Sárváron a harmadik jelölésemnél jutottam be a képviselő-testületbe. A '90-es és '94-es megmérettetésen még második, harmadik voltam, idén azonban lakókörzetemben kilenc jelölt közül, nehéz versenyben sikerült győznöm. Megdolgoztam érte, s a szűkebb életteremen túl, a város érdekeit tartottam fontosnak.
Most is felidéződnek bennem olyan emlékek, mint például a taxisblokád idején: komoly atrocitás ért, hiszen autómon is ott volt a tulipános jelkép. Emlékszem arra is, hogy Széll László erdőmérnök barátommal százszámra írtuk ingyen a kárpótlási igényeket, vagy arra, hogy Czupy György barátom az MDF piacokon estéken keresztül árulta az olcsó mézet, cukrot, almát, s ezek után a '94-es választások eredménye óriási pofon volt.
- Milyen elképzelésekkel lát majd munkához 1999. január 1-én, s konkrétan mi lesz a feladata?
- Egyetértek, és támogatom polgármester úr azon törekvését, hogy a gyógyturizmus szempontjait helyezi előtérbe. Természetesen az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a szociális ellátás igényeit ki kell elégíteni a lehető legjobb színvonalon. Örömmel tölt el, hogy az ERTI, melyet néhány éve szinte eltemettünk, az erdészeti tudomány fellegvára lehet, hiszen "fizikailag" és szellemileg is megerősödött. Bízom benne, hogy az ipar mennyiségi fejlesztése után a "tercier" ágazatok megerősítése következik, azaz a bankszféra, üdültetés, kemping, lovagoltatás, csónakos turizmus, melyekkel a nyugati országok komoly GDP növekedést értek el. Azért fogok dolgozni,hogy olyan helyzetbe kerüljön a város, melyben minél több ember tud vállalkozni, saját kezébe venni a sorsát, azaz polgárosodni. Olyan képviselő- testületbe szeretnék tartozni, ahol a korrupció gyanúja sem vetődhet egyikünkre sem, s valóban a köz, a város érdekei legyenek a legfontosabbak. Mint ahogy ezt több száz évvel ezelőtt- ez olvasható beszélgetésünk címében is- a ragúzai köztársaságban is a városatyák tudomására hozták. Az én tevékenységi területem az önkormányzati intézmények munkájának felügyelete, koordinálása lesz.
- Köszönöm a beszélgetést, munkájához jó egészséget kívánok!
Duszkó Pálné

megjelent a Sárvári Hírlap X. évfolyamának 24. számában, 1998. 12. 18-én

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése